KAROLA MESSNER - Påsken 2020 2021

Karola Messner om sin konst

Vitsen med konst var för mig alltid att kunna synliggöra de stora mänskliga och samhälleliga sammanhangen, som i vardagens virvel ofta hamnar i skymundan. Så min konst (och böcker) är till för att berätta historier och få oss att tänka djupare.


Theatre of the world 4,50x3,60 meter (Läs mer om
 detta verk)

Därför var mina förebilder snarare teatermänniskor som Shakespeare och Richard Wagner, som just dramatiserar och analyserar hur vi människor beter oss. Det är evolutionens stora hjul jag avbildar på många olika sätt: Samspelet och maktkampen mellan olika djur, mellan djur och människan, och människor sinsemellan. Djur och människor är mycket olika till utseende och beteende, men det som är viktigt för oss är detsamma. Vi alla vill lyckas i livet: vara attraktiva för och imponera på varandra, komma upp oss i hierarkin och hålla positionen, hitta rätt partner, förälska oss och para oss, och att få våra barn att överleva och drivas. Viktigast av allt att vinna i konkurrensen.

Men många problem är unika för människan tack vare vårt stora antal och tekniska övertag: Upptrappningen av konflikterna, massrörelser och trender, som konsten har många gånger missbrukats till, samt miljö och klimatpåverkan. Tyvärr blir vår framgång på längre sikt ofta vår motgång. Jag har ingen lösning utan vill inspirera till att rikta blicken på de mekanismer som ligger bakom alla skeenden då och idag.

CV

En annorlunda karriär:

1956 född i München Tyskland

1975 gäststudier på Ecole des Beaux Arts, Paris, Frankrike

1976 studenten, antagen på Akademie der schönen Künste, München

1976 beslut att i stället studera medicin

1983 läkarexamen och senare specialisering i Ortopedi

1985 Jag träffar min stora kärlek och senare man Jan Gillquist och flyttar till Sverige

1992 disputation

1996 Fernströmpriset, bästa yngre forskare på Hälsouniversitetet (HU), Linköping

1998/99 universitetslektor

1999 ämnesföreträdare i Idrottsmedicin

1995-2000 lärare i vetenskapsteori för doktorander på HU, Linköping

2000 befordrad till professor i skelettets biologi, avdelningen för Idrottsmedicin, HU, Linköping

2002 lämnade jag professuren för att satsa full tid på trädgård, skulptur, måleri och författarskap

Sedan 2003 utgivning av 4 böcker: Nobelpriset, Tartaros- att gripa drömmen i flykten, Niagarafallet,  Guden är ju människa, alla Ord&visor förlag

Mellan 1995 och 2016 byggde min man Jan Gillquist och jagKÄRLEKENS TRÄDGÅRD, en romantisk trädgård (25000kvm) och skulpturpark med över 1000 rosor, 700 rhododendron, sällsynta träd samt14 kärleksparsfigurer i naturlig storlek. Trädgården har idag över 4000 besökare årligen.


Konstutställningar i urval
(oljemålningar, trä- och bronsskulpturer)

Liljevalchs Vårsalong 2011, 2012 och 2015 (Stockholm),
Galleri Skådebanan och Linköpings Statshus 2015/16,
Falsterbo konsthall 2015, Under Samma Tak, Linköpingsmuseum 2014, Konstslöjdsalongen 2010 Arkitekturmuseet (Stockholm),
Galleri Aniara (Sollentuna) och Galleri Sjöhästen (Lidingö) 2010,
Väsby Konsthall (Upplands Väsby) 2008, Edviks Konsthall och Galleri Infra (Sollentuna) 2006, Galleri Bellman (Stockholm) 2003, 2005, 2006,
Galleri Merja (Linköping) 2004, 2005, 2006.

www.lilla-vik.se, www.karolamessner.se, www.facebook.com/karolamessner.ART

  

« Tillbaka till Utställningar